Marcin Celiński (Liberté!)

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Publicysta, zastępca redaktora naczelnego Liberté!, przedsiębiorca, założyciel i przewodniczący Forum Liberalnego.   POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki

dr n. med. Marcin Walter

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Pracował w Instytucie Kardiologii UJ, krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla, Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJCM w Krakowie, Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego św. Piotra […]

Katarzyna Żmijska (UAAR Włochy)

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Członkini Włoskiej Unii Racjonalistycznych Ateistów i Agnostyków (UAAR). Ateistka od 11-tego roku życia, urodziła się w Gliwicach, skończyła Politechnikę Śląską (Wydział Elektryczny), w 1974 roku wyszła za mąż i przeprowadziła sie do Pizy. Obecnie […]

Marcin Łysuniec (Stowarzyszenie Ateistyczne)

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Działacz społeczny, założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Ateistycznego (Atheist Association) w Polsce. Inicjator i organizator szeregu konferencji o profilu ateistycznym, racjonalistycznym i sceptycznym.   POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki

Małgorzata Diana Marenin

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Lewicowa działaczka, feministka, założycielka stowarzyszenia STOP STEREOTYPOM, działaczka Inicjatywy Polskiej i Kongresu Kobiet, organizatorka Zlotu Współczesnych Czarownic i wielu innych wydarzeń. Pozwała abp Michalika za obraźliwą wypowiedź w której […]

Michael Nugent (Atheist Ireland)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Przewodniczący Atheist Ireland, organizacji działającej na rzecz ateizmu, racjonalizmu i etycznego sekularyzmu w Irlandii i na całym świecie. Prowadzi też kampanię na rzecz prawa do godnej śmierci. Wcześniejsze jego działania to […]

prof. Paweł Golik (Uniwersytet Warszawski)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersyteu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców, biologią ewolucyjną i bioinformatyką a także filogenetyką molekularną. Urodził się i wychował w Warszawie, studia magisterskie […]

Adam Cioch (Tygodnik Faktycznie)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Redaktor naczelny „Tygodnika Faktycznie”, od 13 lat prowadzi, jako Marek Krak, stałą rubrykę („Życie odzyskane”) przeznaczoną dla ateistów i agnostyków, osób po przejściach z religią. Jak sam o niej mówi […]