Organizatorzy

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego powstała w 2013 r. jako organizacja działająca na rzecz wolności sumienia, słowa i wyrazu oraz świeckości państwa, a także promująca światopogląd ateistyczny i świecką etykę.

Działa we współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnym profilu światopoglądowym. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli (AILP/ AIFT), które ma  status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Członkowie Fundacji biorą udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i kampaniach organizacji wolnomyślicielskich, ateistycznych, racjonalistycznych, humanistycznych i świeckich.

Fundacja Wolność od Religii

Z siostrzaną Fundacją Wolność od Religii i jej prezeską Dorotą Wójcik współpracujemy od lat i wielokrotnie mogliśmy liczyć na jej wsparcie. To najlepiej rozpoznawalna polska organizacja działająca na rzecz wolności światopoglądowej.

Działająca od ponad 10 lat Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Fundacji w obszarze promowania świeckiej edukacji oraz działania interwencyjne podejmowane w związku z dyskryminacją uczniów bezwyznaniowych w polskiej szkole publicznej.