PROGRAM

KONFERENCJA „ NAUKA – NIE UROJENIA”*

(PROGRAM WSTĘPNY)

Piątek, 31.03.2023 r.

 • 8.30 Rejestracja
 • 9.30 Powitanie – Marek Łukaszewicz, Nina Sankari (FKŁ), Dorota Wójcik (WOR)
 • 9.40 Intro – Nina Sankari
 • 10.00 Wykład otwierający – Prof. Paweł Golik „Ewolucja oczami genetyka”
 • 10.40 Dyskusja
 • 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.30 Panel I: Nauka jako źródło wiedzy vs. poglądy nienaukowe, pseudonaukowe, paranaukowe, religijne: Prof. Ewa Bartnik, Dr Tomasz Witkowski, Sanal Edamaruku (Indie), Sami Abdallah (Liban).
 • 12.30 Dyskusja
 • 13.00 Gra Dan Barker (USA)
 • 13.30 Richard Dawkins podpisuje książki
 • 14.00 Przerwa obiadowa
 • 15.30 Panel: Etyka, bioetyka vs. religijne nakazy i zakazy – Prof. Jan Hartman, dr Joanna Różyńska, Dan Barker, Prof. Stanisław Obirek. Moderator: dr Łukasz Polowczyk
 • 16.30 Dyskusja
 • 17.00 Panel: Edukacja – nie indoktrynacja!- Rafał Betlejewski, Shirajum Erin (Bangladesz), Christian Kobluk. Moderator: Maciej Podgórski,
 • 18.00 Dyskusja
 • 18.30 Koniec 1-szego dnia

Sobota, 01.04.

 • 08.30 Rejestracja
 • 9.00 Emancypacyjna rola nauki vs. ideologie i instytucje ograniczające wolności i prawa człowieka:
  • Panel I: Prawa osób LGBT – Kuba Gawron, Jimmy Bangash (Pakistan), Anna Maziarska. Moderatorka: Anna Zawadzka,
  • Panel II: Prawa kobiet- Annie Laurie Gaylor (USA, online), Maryam Namazie (Iran,on line), Marta Lempart, Nada Peratovic (Chorwacja). Moderatorka: Nina Sankari
  • Panel III: Prawa ateistów: Dr hab. Paweł Borecki, Mohamed Hisham (Egipt), Michael Nugent (Irlandia). Moderatorka: Anna Dryjańska
 • 10.40 Dyskusja
 • 11.00 Przerwa kawowa
 • 11.30 Rafał Betlejewski „O kłamczuszku w sutannie i mądrych dzieciach”
 • 11.45 Panel IV: Autorzy i wydawcy promujący światopogląd oparty na wiedzy naukowej – Prof. Krzysztof Dołowy, David Rand, Piotr Szwajcer, Stanisław Pisarek, Anjuli Pandavar, Łukasz Polowczyk.
 • 13.00 Przerwa obiadowa
 • 14.30 10-lecie Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego: Marek Łukaszewicz, Nina Sankari
 • 15.00 Ogłoszenie wyników konkursu na Ateistę/Ateistkę Roku i Nagrody Specjalnej 2023
 • 15.10 Wywiad z Richardem Dawkinsem
 • 16.00 Dyskusja
 • 16.30 Panel V: Proces odchodzenia od religii. Humaniśći, ateiści na rzecz społeczeństwa otwartego i światopoglądu opartego na wiedzy naukowej: Tonoy Emroz , Hugo Estrella, Urtė Žukauskaitė-Zabukė, Piotr Szumlewicz.
 • 17.30 Dyskusja
 • 17.50 Zamknięcie konferencji KLF, WOR

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian do podanego wstępnego programu.

Ze względu na wysokie koszty tego wydarzenia rejestracja jest płatna. Link do formularza rejestracyjnego poniżej:

dniateizmu.conrego.com

KOSZT UCZESTNICTWA:

1. Uczestnik/uczestniczka: 199,00 zł

2. Uczestnik-Student/studentka: 99,00 zł.

Zapraszamy do rejestracji, liczba miejsc ograniczona.