prof. Paweł Golik (Uniwersytet Warszawski)

Profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersyteu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców, biologią ewolucyjną i bioinformatyką a także filogenetyką molekularną.

Urodził się i wychował w Warszawie, studia magisterskie ukończył na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie w ramach łączonego projektu polsko-francuskiego między Zakładem Genetyki UW a Centre de Génétique Moléculaire CNRS w Gif-sur-Yvette. Doktorat w 1999 roku.

Hobby: czytanie, obserwacje przyrody, zwłaszcza ptaków i fotografia, marynistyka, historia marynarki epoki żaglowców a także żeglarstwo rekreacyjne.

 

POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki