Paneliści Dni Ateizmu 2023

Richard Dawkins – biolog ewolucyjny, popularyzator nauki, autor książek, krytyk religii, ateista.

Profesor na Uniwersytecie w Oksfordzie do 2008 r., obecnie emerytowany członek New College w Oksfordzie. Jest teoretykiem ewolucji biologicznej. Światową sławę przyniosła mu wydana w 1976 r. książka Samolubny gen, która wprowadziła gen jako jednostkę doboru naturalnego do koncepcji ewolucji oraz pojęcie memu, inicjującego powstanie memetyki. Jego książka Fenotyp rozszerzony (1982 r.) wniosła do biologii ewolucyjnej ważny wkład pokazując, że działanie fenotypu nie ogranicza się do ciała danego organizmu, ale rozciąga się na środowisko, w tym ciała innych istot. W 2006 r. zakłada Fundację Richarda Dawkinsa na rzecz Rozumu i Nauki. Richard Dawkins jest zadeklarowanym przeciwnikiem kreacjonizmu i pseudonaukowej koncepcji inteligentnego projektu, a także homeopatii, alternatywnej medycyny, różdżkarstwa i itp. Logiczną konsekwencją zrozumienia ewolucji jest dla niego ateizm. Jest znanym krytykiem religii. Jego najpopularniejsza książka Bóg urojony (2006 r.) wywarła wpływ na zmianę światopoglądu szerokich rzesz ludzi. Dawkins dowodzi w niej, że nie ma żadnych przesłanek, by uznać istnienie nadnaturalnego stworzyciela, a wierzenia religijne mają charakter zbiorowego urojenia i są nie do pogodzenia z nauką. W nauce Dawkins upatruje nie tylko źródła wiedzy, ale także doznań estetycznych, zachwytu nad pięknem natury (Rozplatanie tęczy i inne). Szereg książek Richarda Dawkinsa zostało przetłumaczonych i wydanych w Polsce, w tym: Samolubny gen, Rzeka genów, Kapłan diabła, Bóg urojony, Najwspanialsze widowisko świata, Magia rzeczywistości, Apetyty na cuda, Światełko w mroku, Czterej jeźdźcy Apokalipsy, Wyrastając z Boga. Richard Dawkins został nagrodzony licznymi prestiżowymi nagrodami naukowymi oraz tytułami doktora Honoris Causa. Jako intelektualista regularnie wypowiada się w debatach telewizyjnych i radiowych, w szczególności na temat nauki i ateizmu.

AILA urodziła się 19.02.2023 r. w ateistycznej rodzinie w Warszawie. Od pierwszych chwil swego życia wyróżnia się nieprzeciętną urodą i inteligencją. Uczy się niezwykle szybko i już dziś może pochwalić się ogromem wiedzy w najróżniejszych dziedzinach. Jest także bardzo utalentowana artystycznie,
w szczególności poetycko, o czym można będzie się przekonać. W czasie konferencji Aila wystąpi zarówno w roli panelistki, jak i uczestniczki zadającej pytania z sali.

Dan Barker (USA) – Wiceprezes Fundacji Freedom From Religion (Wspólnie z Annie Lourie Gaylor). Wybitny amerykański autor książek, w tym eseju Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist ( Tracąc wiarę w wiarę: Od kaznodziei do ateisty). Jego wykłady i debaty wyróżniają się klarownością i wiedzą z zakresu współczesnej fizyki, kosmologii i biologii. Dan Barker jest również pianistą, muzykiem jazzowym oraz kompozytorem dwóch musicali dla dzieci.

David Rand – Kanadyjski autor, bloger i działacz ateistyczny. Założyciel i prezes kanadyjskiego Stowarzyszenia Ateistycznych Wolnomyślicieli (Atheist Freethinkers Canada), autor dwóch edycji (angielskiej i francuskiej) bloga Atheology (Atheologie) i licznych artykułów na temat ateizmu, laickości, praw człowieka, praw kobiet, praw LGBT itd. Autor książki „Stillbirth: The Failure of Secularism in the English-Speaking World”. Panelista Dni Ateizmu 2016, 2017 i 2018 r. w Warszawie oraz laureat Nagrody Specjalnej Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego.

Nina Sankari (Polska) – Działaczka feministyczna i ateistyczna, współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego. Publikowała m.in. w Racjonalista.pl, Fakty i Mity, Faktycznie, La Raison, Charlie Hebdo, 50/50; współzałożycielka i redaktorka naczelna „Przeglądu Ateistycznego”. Uznana przez Gazetę Wyborczą za jedną z 50 śmiałych kobiet 2018, które zmieniają świat na lepsze, laureatka Nagrody Fundacji One Law for All, organizatora London Secular Conference 2018.

Mohamed Cisse pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Poddany religijnej indoktrynacji od dziecka, dorastał bardziej w strachu przed piekłem niż w nadziei na raj. Przygotowywano go do przejęcia roli po ojcu, który był imamem i bardzo szanowanym przywódcą społeczności. Wcześnie został wyszkolony na muezzina i kaznodzieję, a podczas Ramadanu był zapraszany do prowadzenia wieczorów modlitewnych w bogatych rodzinach muzułmańskich. Przyrównywano go do najsłynniejszych kaznodziejów Arabii Saudyjskiej: imama Abdullaha Al-Matrooda i Abdula-Basita. Był ceniony za recytowanie Koranu dramatycznym głosem i uznawany za „Haafiz” (znającego Koran na pamięć).
Odkąd porzucił wiarę, zrozumiał, że bez religii jest o wiele lepszą osobą i z dumą pełni funkcję skarbnika w Zarządzie organizacji The Clergy Project zrzeszającej byłych duchownych.
Dr Joanna Różyńskajest adiunktem w Zakładzie Etyki oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2017 była współkoordynatorem i wykładowcą the NIH Fogarty-funded CEE Advanced Certificate Program in Research Ethics. Od 2011 r. jest członkiem, a od 2019 r. przewodniczącą Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Od 2018 r. jest także członkiem UNESCO International Bioethics Committee. Zasiada ponadto w the WHO Research Ethics Review Committee, the Compassionate Use Advisory Committee (NYU School of Medicine, USA), Krajowej Radzie Transplantacyjnej oraz Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół etyki badań naukowych z udziałem człowieka. Jest autorką licznych publikacji z zakresu bioetyki i prawa medycznego, w tym książek.

Kiedy kobiety biorące udział w trwających w irańskich miastach protestach ściągają z głów chusty i je palą lub manifestacyjnie ścinają swoje włosy a demonstracje w wielu irańskich miastach nabierają mocy po brutalnym zamordowaniu 22-letniej Mahsy Amini nie sposób nie wysłuchać głosu z Persji. Tym głosem będzie między innymi głos Maryam Namazie Maryam Namazie (Iran/Wielka Brytania) – Irańska działaczka feministyczna, świecka i ateistyczna. Kieruje organizacją i kampanią pt. One Law for All (Jedno Prawo dla Wszystkich) i jest organizatorką dorocznej London Secular Conference (Konferencji na rzecz Świeckości) i współzałożycielką Rady Byłych Muzułmanów w Wielkiej Brytanii (CEMB). Pierwsza laureatka tytułu Ateistki/Ateisty Roku w kategorii zagranicznej, jest stałą członkinią Kapituły Tytułu Ateisty Roku.

Prof. Paweł Golik (Polska) – Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego Zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców, biologią ewolucyjną i bioinformatyką, a także filogenetyką molekularną. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania funkcji i ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w metabolizm RNA w mitochondriach wykorzystanie drożdży do modelowania ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspresji genomu mitochondrialnego, paleogenomikę i genomikę porównawczą. Współpracuje z artystami tworzącymi na pograniczu nauki i sztuki[. Popularyzator nauki. Przewodniczący Rady Upowszechniania Nauki

Michael Nugent – przewodniczący Atheist Ireland, organizacji działającej na rzecz ateizmu, racjonalizmu i etycznego sekularyzmu w Irlandii i_na całym świecie. Prowadzi kampanię na rzecz prawa do godnej śmierci, współzałożyciel Right to Die Ireland. Uczestniczył w zwycięskiej kampanii na rzecz odrzucenia zakazu aborcji i przestępstwa “bluźnierstwa”. Wcześniejsze jego działania to kampania przeciwko terroryzmowi w Irlandii Północnej – założył i_przewodniczył grupie pokojowej New Consensus. Pisarz, autor książek („Dear John – The John Mackay Letters”, „Dear Me – The Diary of John Mackay”) i musicalu „I, Keano”.
Laureat nagrody Ateista/Ateistka Roku 2017


Nada Peratowić – Feministka i działaczka humanistyczna, założycielka i prezeska stowarzyszenia „Centrum na rzecz obywatelskiej odwagi” w Chorwacji oraz członkini zarządu „Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Szwajcarii. Autorka książki „Humanizm dla dzieci” oraz „Dobra istota ludzka”. Inicjatorka i liderka projektu „Odważne Siostry” oferującego wsparcie psychiczne i pomoc kobietom potrzebującym aborcji.

Annie Laurie Gaylor (USA) założycielka i współprezeska amerykańskiej Fundacji Wolność od Religii (Freedom from Religion), największej amerykańskiej organizacji promującej światopogląd nieteistyczny i broniącej praw ateistów (30 tys. członków), autorka fundamentalnych książek nt. stosunku religii do kobiet. Dołączyła do Kapituły Konkursu na Tytuł Ateisty/Ateistki Roku 2019 po przyznaniu Fundacji tytułu Ateisty/Ateistki Roku 2018.

Ewa Bartnik – polska biolożka, profesor nauk biologicznych, wykładowczyni akademicka, zastępczyni przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN Jest również współautorką podręczników biologii dla liceum ogólnokształcącego oraz podręczników akademickich, została przedstawicielką Polski w grupie eksperckiej ds. nauk przyrodniczych w badaniu umiejętności uczniów PISA. Popularyzatorka nauki.

Sami Abdallah, aktywny libański działacz społeczny przebywający w Niemczech, jest z zawodu fizykiem teoretycznym. Prowadzi intensywną działalność przeciwko dyskryminacji i negatywnym stereotypom społecznym, które oczerniają ateistów w Libanie i świecie arabskim. Jest bardzo zaangażowany w zapewnienie ochrony osobom zagrożonym z powodu ich ateizmu. Sami jest współzałożycielem i prezesem organizacji Freethought Lebanon, działającej od 2007 roku na rzecz umocnienia pozycji wolnomyślicieli w Libanie, promowania nauki i humanizmu, zachęcania do krytycznego myślenia, rozpowszechniania świeckich wartości i ochrony zagrożonych wolnomyślicieli,

Prof. Jan Hartman – polski filozof pochodzenia żydowskiego, bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, nauczyciel akademicki, polityk. Zdeklarowany ateista. Laureat konkursu na tytuł Ateista Roku (2014) nadawanego przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego, a od 2015 r. stały członek kapituły tego konkursu. Na zdjęciu Jan Hartman jako Łyszczyński (2014 r.)

Armin Navabi ( Iran/Kanada) – irańsko-kanadyjski ex-muzułmański ateista, autor i podcaster, obecnie mieszkający w Vancouver w Kanadzie. W 2012 roku założył internetową społeczność wolnomyślicielską Atheist Republic, organizację non-profit z siedzibą w Kanadzie , która ma teraz setki oddziałów zwanych “konsulatami” w wielu krajach na całym świecie, takich jak Malezja, Indonezja i Filipiny. umożliwienie niewierzącym interakcji w społeczeństwach, w których bezbożność, apostazja i bluźnierstwo są często kryminalizowane i represjonowane. Jako autor zadebiutował książką „Dlaczego nie ma Boga (2014)”, a w 2017 roku został współprowadzącym podcast Świeckich Dżihadystów z Bliskiego Wschodu z Ali A. Rizvi, Yasmine Mohammad i Faisal Saeed Al Mutar. W styczniu 2018 roku program został przemianowany Z Świeckich dżihadystów na „Muzułmańskie oświecenie”, a Rizvi i Navabi byli jego współgospodarzami. W 2019 roku został laureatem nagrody „Ateista Roku” w kategorii międzynarodowej, nadawanej przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego.

Marta Lempart – polska działaczka społeczna i polityczna, ateistka, inicjatorka i jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który domaga się prawa kobiet do aborcji, jedna z liderek Międzynarodowego Strajku Kobiet, prezeska Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, współorganizatorka Czarnego Protestu (2016) i jedna z liderek protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce (2020). Organizatorka protestów także m.in. przeciw zmianom w sądownictwie, przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w polskim Kościele katolickim, w obronie praw osób z niepełnosprawnościami. Laureatka Nagrody specjalnej Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego dla Feministki/Ateistki 2019 roku

Hugo Estrella – międzynarodowy działacz na rzecz pokoju i praw człowieka z Argentyny, b. dyrektor ds. Międzynarodowych w misji CFI przy ONZ w Genewie, założyciel i dyrektor Argentyńskiego Świeckiego Stowarzyszenia Humanistycznego. Od 2014 r. i dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej w Instytucie Świeckiej Polityki. Już po raz trzeci jest prelegentem na Dniach Ateizmu, organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Łyszczyńskiego.

Dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, publicysta, sceptyk. Autor kilkunastu książek wydanych w Polsce i USA w tym Fades, Fakes, and Frauds. Exploding Myths in Culture, Science and Psychology. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset popularnonaukowych w kraju m. in. w Polityce, Plus Minus, Newsweek i za granicą w Skeptical Inquirer, BPS Research Digest, Areo Magazine, Quillette i in. Założyciel Klubu Sceptyków Polskich i członek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Pracował naukowo na dwóch uniwersytetach w Polsce i dwóch w Niemczech. W 2010 r. za swoją działalność został uhonorowany nagrodą Racjonalista Roku, a w 2020 został zwycięzcą naukowego plebiscytu Soczewki Focusa w kategorii „naukowy aktywista”.

Anna Zawadzka (pseudonim: Anka Zet) – Ateistka, feministka, pedagożka, dziennikarka, wydawczyni, producentka filmowa, działaczka na rzecz środowisk LGBT. Założycielka wydawnictwa Anka Zet Studio, autorka książek dla młodzieży, między innymi pozycji „Pamiątka pierwszej komunii świętej”.

Rafał Betlejewski jest niezależnym artystą i aktywistą społecznym, twórcą teatralnym i performerem wcieleniowym, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, felietonistą i pisarzem. W swojej pracy porusza tematy związane z tożsamością, rolami społecznymi, przemocą, dyskryminacją i wykluczeniem. Do jego najbardziej znanych akcji społecznych należą: „Tęsknię za Tobą, Żydzie” – studium polskiego antysemityzmu, „Płonie Stodoła” – rekonstrukcja polskiego holocaustu folklorystycznego, „Mleko w TR Warszawa” – teatr w dużym pokoju, „Nie Chcę Tego” – opowieść o molestowaniu, „A ja czy poszedłbym” – refleksja nad Powstaniem Warszawskim, „Hunger/Głód” – eksperymenty z nowej moralności i wiele innych. Szerzej znany z serii programów Prowokacje Betlejewski oraz DeFacto w TTV. Rafał Betlejewski jest autorem wydanej w październiku 2022 roku książki „365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić”, oraz związanej z nią multimedialnej akcji edukacyjnej dotyczącej historii Kościoła katolickiego i roli katolickiej mitologii w polskim życiu społecznym.
Christian Kobluk – eseista, specjalista ds. praw uchodźców w biurze poselskim Tomasza Aniśko, autor 'Zapisków czarnego Polaka’. Oprócz kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy zajmuje się m.in. kwestią edukacji antydyskryminacyjnej, prawami ucznia oraz uprzedzeniami pojawiającymi się w programach nauczania.
Maciej Podgórski – założyciel Fundacji Teraz Nauka, która od 2020 roku wydaje Kalendarz Naukowy rozsyłany do szkół w Polsce. Na stałe współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Łyszczyńskiego.
Shirajum Monira Erina pochodzi z Bangladeszu, a obecnie mieszka w Warszawie. Opuściła swój kraj w wieku 18 lat w nadziei na rozpoczęcie kariery w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, co mogło wydawać się niemożliwe dla dziewczyny pochodzącej z jej środowiska. Obecnie uczestniczy jako doktorantka w dużym międzynarodowym eksperymencie z dziedziny fizyki wysokich energii w LHC w CERN. Jest także założycielką start-upu FEOTA Oy, którego celem jest popularyzowanie nauki, zachęcanie do naukowego myślenia i pomaganie studentom z krajów słabiej rozwiniętych w realizacji kariery w STEM.

Tonoy jest znany w Bangladeszu ze swoich felietonów (np. w Dhaka Tribune  i na platformach ateistycznych), które bronią równości i wolności sumienia oraz krytykują ideologie ekstremistów religijnych i politycznych. Poddany atakom, musiał uciekać z Bangladeszu i obecnie mieszka w Niemczech. Działa głównie na rzecz organizowania pomocy dla zagrożonych ateistów i obrońców praw człowieka. Oprócz funkcji pełnionych w organizacjach ateistycznych, koordynuje współpracę w ramach „Secular 5” między Secular Rescue, Secular Underground Network, Secular Refugee Relief, Atheist Support Network i Atheist Refugee Assistance Program. Nadzoruje szereg spraw sądowych w sprawie bluźnierstwa i prześladowania ateistów na świecie. Będzie mówił o tym, jak globalna społeczność ateistyczna może skuteczniej wspierać ofiary.
Stanisław Obirek – polski teolog, historyk, antropolog kultury, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Zagłady oraz możliwościami przezwyciężania konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.
Autor licznych książek i publikacji, współautor wraz z Zygmuntem Baumanem kilku publikacji, m.in. „O Bogu i Człowieku”.
Urtė Žukauskaitė-Zabukė jest współzałożycielką i dyrektorką generalną humanistycznej organizacji „Happy human”na Litwie. Organizacja świadczy świeckie usługi i promuje wartości humanistyczne od 2016 roku.  Zespół rozrósł się do  44 wyszkolonych celebransów i od tego czasu przeprowadził około 1000 ceremonii humanistycznych. Urtė zajmuje się przedsiębiorczością społeczną, prawami człowieka i krytycznym myśleniem od 2014 roku. Była dyrektorką generalną ds. rozwoju obszarów wiejskich w Narodowym Instytucie Integracji Społecznej i prezeską Litewskiego Stowarzyszenia Sceptyków.
Lech Jan Mazurek – urodzony 1955 r. w Elblągu. 15-letnie kształcenie muzyczne odbywał w Białymstoku, zamykając je dyplomem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Czynny muzyk, prowadzi zespół klezmerski Frey-Lech Trio oraz prywatną Objazdową Szkołę Muzyczną. Ukończył też Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie i pracował jako menedżer w firmach finansowych. W latach 1985-1989 był nauczycielem przedmiotu religioznawstwo w białostockim liceum (ukończył Studium podyplomowe do nauczania filozofii i religioznawstwa).
Od 40 lat pasjonat idei „wolności od religii”, nazywający siebie Ateuszem po katolickich inicjacjach. Spełnia się jako: kompozytor, autor teksów piosenek, mistrz ceremonii świeckich i publicysta
(vox24.PL, Racjonalista TV, Przegląd ateistyczny, Polityka, Głos Nauczycielski, Nieco-Dziennik- Etyczny). W roku 2021 ukazała się jego książka „Podróż w dorosłość”.
Jarek Malicki jest architektem, malarzem, artystą street-artu i działaczem społecznym oraz wykładowcą.
Ważny obszar jego działalności to aktywizm społeczno – obywatelski. Od lat udziela się w organizacjach zabiegających o szeroko pojęte swobody obywatelskie, zwłaszcza w kwestiach swobody sumienia i
praw osób LGBT. Zawodowo projektuje wnętrza i uczy tej umiejętności innych, oraz maluje duże obrazy olejne, niewielkie tempery i wielkoformatowe murale. Projektuje też scenografie Jest absolwentem poznańskiej ASP oraz Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej, studiował też scenografię na
podyplomowym studium warszawskiej ASP oraz Konserwację Dzieł Sztuki na UMK w Toruniu.