prof. Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski)

Prawniczka, pracownica naukowa w Instytucie Prawa Karnego UW. Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Open Society Institute – New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law and Society”. Była prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Wykładała na wielu uniwersytetach w Polsce i na świecie (w Budapeszcie, Oslo, Waszyngtonie, Wilnie).

 

POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki