Jean-Luc Romero (President de l’ADMD, Francja)

Polityk, pisarz i działacz społeczny. Prezes powstałego w 1980 ADMD (Stowarzyszenie na Rzecz Prawa do Godnej Śmierci), organizacji walczącej o prawo każdego człowieka do decydowania o czasie i sposobie własnej śmierci. Głównym celem ADMD jest legalizacja eutanazji. Działacz organizacji zwalczających homofobię i HIV-AIDS fobię, aktywnie walczy o równe prawa dla mniejszości seksualnych. Jako pierwszy francuski polityk publicznie przyznał się do tego, że jest chory na AIDS.

 

POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatork