WSPOMÓŻ NAS

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5


Pomóc można dokonując dowolnej wpłaty na konto: 
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, 25 1750 0012 0000 0000 2355 0865 
tytuł wpłaty: Darowizna 

Dlaczego potrzebujemy wsparcia?

Jesteśmy organizacją niezależną, nie korzystamy z grantów i dotacji państwowych. Jedynym sposobem finansowania naszej działalności jest praca społeczna członków fundacji i wsparcie sympatyków.

Na co zbieramy? Potrzebujemy „na wszystko” a w szczególności na czynsz, materiały biurowe, tłumaczy, księgowość, wynajęcie sal, materiały reklamowe, noclegi dla gości zagranicznych, bilety lotnicze etc.

Nawet drobne datki są ważne!