Michael Nugent (Atheist Ireland)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Przewodniczący Atheist Ireland, organizacji działającej na rzecz ateizmu, racjonalizmu i etycznego sekularyzmu w Irlandii i na całym świecie. Prowadzi też kampanię na rzecz prawa do godnej śmierci. Wcześniejsze jego działania to […]

prof. Paweł Golik (Uniwersytet Warszawski)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersyteu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami obróbki i stabilności RNA w mitochondriach drożdży i kręgowców, biologią ewolucyjną i bioinformatyką a także filogenetyką molekularną. Urodził się i wychował w Warszawie, studia magisterskie […]

Adam Cioch (Tygodnik Faktycznie)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Redaktor naczelny „Tygodnika Faktycznie”, od 13 lat prowadzi, jako Marek Krak, stałą rubrykę („Życie odzyskane”) przeznaczoną dla ateistów i agnostyków, osób po przejściach z religią. Jak sam o niej mówi […]

Philippe Besson (FNLP)

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Od 1980 aktywny działacz francuskiego ruchu laickiego. W 1985 roku wstąpił do FNLP (Fédération nationale de la Libre Pensée – Francuska Wolna Myśl). Jest członkiem założycielem ILCAF (Międzynarodowego Kongresu […]

Wanda Nowicka

2 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Prezeska stowarzyszenia Równość i Nowoczesność (RóNo), posłanka i wicemarszałkini Sejmu VII kadencji, honorowa przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, inicjatorka nagrody Kryształowego Świecznika.   POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, […]