2 kwietnia. My ateiści

4 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego powstała w 2013 r. jako organizacja działająca na rzecz wolności sumienia, słowa i wyrazu oraz świeckości państwa, a także promująca światopogląd ateistyczny i świecką etykę. 10.00–13.30 PaństwoMiasto, […]

Katarzyna Żmijska (UAAR Włochy)

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Członkini Włoskiej Unii Racjonalistycznych Ateistów i Agnostyków (UAAR). Ateistka od 11-tego roku życia, urodziła się w Gliwicach, skończyła Politechnikę Śląską (Wydział Elektryczny), w 1974 roku wyszła za mąż i przeprowadziła sie do Pizy. Obecnie […]

Marcin Łysuniec (Stowarzyszenie Ateistyczne)

3 marca 2017 Marek Łukaszewicz 0

Działacz społeczny, założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Ateistycznego (Atheist Association) w Polsce. Inicjator i organizator szeregu konferencji o profilu ateistycznym, racjonalistycznym i sceptycznym.   POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki