Nina Sankari (Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego)

[fot. Marek Łukaszewicz]

Wolnomyślicielka i feministka, humanistyczna ateistka, działaczka na rzecz świeckiego państwa, wiceprezeska Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Współzałożycielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, rzeczniczka International Association of Free Thought, Międzynarodowej Sieci Feministycznej i Laickiej (RIFL) Publikuje teksty o tematyce feministycznej i światopoglądowej, w tym za granicą (50/50, RePublique, La Raison, Egalite). Występowała na międzynarodowych konferencjach w Paryżu, Londynie, Rzymie, Brukseli, Mediolanie, Oslo, Malme, Tallinie itd.

 

POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki