Anna Grodzka

[fot. r-a-d-e-k]

Działaczka społeczna, przewodnicząca Stowarzyszenia Społeczeństwo FAIR, współzałożycielka Fundacji Trans-Fuzja i LGBT Business Forum, publicystka „Medium Publicznego”, posłanka na Sejm VII kadencji. Jest pierwszą w Polsce osobą publicznie ujawniającą swoją transpłciową przeszłość, którą wybrano do parlamentu.

 

POWRÓT DO DZIAŁU panelistki, paneliści, moderatorzy, moderatorki