Ogłoszenie o otwarciu Konkursu na „Tytuł Ateistki/ Ateisty Roku 2017”

Szanowni Państwo, zgodnie z § 2 p. 4 Regulaminu przyznawania „Tytułu Ateisty/ Ateistki Roku”, Fundacja imienia Kazimierza Łyszczyńskiego ogłasza otwarcie konkursu na „Tytuł Ateisty/ Ateistki Roku 2017”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania kandydatur na załączonym formularzu w terminie do 28 lutego do godz. 18.00.

Przypominamy, że nagroda jest przyznawana corocznie w kategorii krajowej i międzynarodowej osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie promowania światopoglądu ateistycznego i wolności od religii, przeciwdziałania dyskryminacji na tle światopoglądowym oraz integracji polskiego i międzynarodowego ruchu ateistycznego. W kategorii międzynarodowej premiowane są dodatkowo zasługi na rzecz promowania światopoglądu ateistycznego w Polsce. Otrzymane kandydatury, spełniające wymogi formalne, zostaną przekazane do Kapituły Konkursu w dniu 1 marca br. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród będzie miała miejsce w Warszawie w sobotę 1 kwietnia br. podczas Bankietu Ateistycznego, na który serdecznie zapraszamy.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: biuro@lyszczynski.com.pl lub telefonicznie na nr 793 133 404.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu „Ateista Roku 2017”

Formularz zgłoszeniowy 2017

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ